Enquete vanuit PR Commissie

Beste leden van het NWPCS,

Wij zijn vier studenten Communicatie van Hogeschool Windesheim en zijn door de pr-commissie gevraagd een onderzoek uit te voeren naar hun communicatiemiddelen. Aangezien wij graag uw mening hierover willen horen, willen wij u vragen om onderstaande enquête in te vullen. Dit kost slechts een paar minuten en uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Aan de hand van o.a. deze resultaten, schrijven wij een communicatieadvies. Dit advies gaat gebruikt worden in de pr-commissie en wordt voorgelegd aan het hoofdbestuur, afdelingsbesturen en de ledenraad. Ook wordt er een artikel over dit onderzoek gepubliceerd, waar u de belangrijkste resultaten uit het onderzoek kunt teruglezen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

https://docs.google.com/forms/d/1Xy8Fz0q5RD1pwL7rfG2xdIqvBNWy8z0H0l9Smg9K4Fc

Met vriendelijke groet,

Jasmijn Veldhuizen

Marith Vonder

Romy Hazelaar

Sanne Timmerman

Nieuws

De najaarsbijeenkomsten van de afdelingen komen er weer aan:

 

NOORD De afdelingsvergadering van afdeling Noord vindt plaats op 17 november in het Hart van Lieveren te Lieveren, aanvang 20.00 uur.

Agenda:  https://www.facebook.com/groups/NWPCSNOORD/

MIDDEN Op 17 november inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, vindt de afdelingsvergadering van Midden plaats in de Foyer van het KNHS-centrum, de Beek 125 in Ermelo.

Agenda:  http://www.nwpcs.nl/nieuws-oost/2228-contactavond-afdeling-midden

ZUID Najaarsvergadering NWPCS afdeling Zuid. Donderdag 16 november 2017 aanvang 20.00 uur. Zaal Van de Putten Milhezerweg 2, 5752 BC Deurne. Zaal open vanaf 19.30 uur.

 
Onderwerpen zullen overal zijn: de bestuurlijke veranderingen die gaande zijn, de onderwerpen van de Ledenraad van 30 november, planning voor 2018 met o.a. de merriekeuringen 2018 en oproep voor vrijwilligers aangezien deze hard nodig zijn om mooie activiteiten te blijven organiseren.

Afdeling Midden