Ledenvergadering Noord

Agenda Ledenvergadering Afd Noord
17 november 2017
Café ‘t Hart van Lieveren te Lieveren,
                                     aanvang 20.00 uur


1. Opening
2. Notulen voorjaarsvergadering 21 april 2017
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Evaluatie Welsh Sportdag Noord 2017 te Drachten
5. Evaluatie keuringen 2017 en financiële verantwoording.
6. Aandacht voor onze predikaat merries Noord.
7. Welsh Sportdag Noord 2018
8. Zomerkeuring(en) 2018
9. Onze vereniging onder nieuw bestuur, bijdrage van Piet Peters, voorzitter en Cor de Jongh, penningmeester van het NWPCS.
Pauze met verloting
10. Bestuurs- en ledenraad-verkiezing
- Esther Russchen treed per 17 november terug als bestuurslid en secretaris en Gert Wensvoort is per 2 november teruggetreden uit de ledenraad.
- Belangstellenden voor beide functies kunnen zich graag melden bij de Voorzitter Gert Wensvoort of Secretaris Esther Russchen.  
11. Ledenraad
- Terugkoppeling ledenraadvergadering van 2 november 2017
- Vooruitblik ledenraadvergadering van 30 november 2017
12. 11. W.v.t.t.k. en rondvraag
13. 12. Sluiting


Bestuur Afd Noord,
Secretaris

Afdeling Midden